Missionshuset Hvilan, Hole, Dalby socken

Dalby missionsförsamling bildades redan 1863. En historisk artikel om väckelserörelsen i Dalby finns att läsa här. Där nämns också årtalet 1858, vilket i så fall skulle göra församlingen till en av de äldsta i Värmland. 1891 fanns 278 medlemmar, då församlingen också omfattade Norra Ny socken. Med tiden byggdes missionshus. Som mest fanns sju missionshus i Dalby och Norra Finnskoga. Hvilans missionshus i Hole invigdes 1893 och såldes 1960. Redan när Gilbert Svenson var där och fotograferade 1958 så rådde tydlig uppbrottsstämning.

Betlehemskyrkan i Säffle 40 år 1951

Vi har tidigare här skrivit om Betlehemskyrkan i Säffle vid dess rivning 1994. Claes Åkerblom hittade följande artikel från 40-årsjubileet 1951 i Säffle-Tidningen.

STVV 29 dec 1950 Betlehem 40 år

Kyrkoherde Olof Berggren i Norra Råda var en välkänd väckelsepräst i Karlstads stift, han hade redan som ung hjälppräst i Gillberga blivit beundrad för sina predikogåvor. Kapellpredikanten Carl Axel Hasselrot lämnade senare stiftet och blev kyrkoherde i Skara stift. Redaktör Axel B. Svensson var en central person inom Bibeltrogna Vänner och var missionssällskapets ledargestalt ända till sin bortgång 1967. Kyrkoherde Gustaf Persson var pastoratets kyrkoherde sedan 1931.

Hallanda missionshus i Svanskog

Vi besökte missionshuset i oktober 1999. Missionshuset tillhör Ödebyns evangelisk lutherska missionsförening. Några verkliga medlemmar fanns 1999 inte i föreningen, endast två stödjande.Det har ett ensamt läge vid vägen Hallanda-Ödebyn.

Eternittak. I missionshuset kamin no 70 från Ankarsrums bruk. På fondväggen fanns ett träkors med guldlinjer. Väggarna täckta med plattor från Svaneholm. Ej vatten, endast slask.

Stor estrad, med upphöjning för predikstol. Elelement. 7 breda bänkar i mitten, 18 smalare på sidorna. Orgel från A. G. Rålin, Åmål. Invigning hölls 16 januari 1916. Auktion dagen efter. På nedre plan fanns kaffekök och lilla salen. Liten bostad på övervåningen. Vedspis.

Jesusplansch på tyska: Herr, hilf mir! Gammal altartavla på vinden: Ära vare Gud i höjden och frid på jorden.

”Flemström hade lockigt hår och förvred huvudet på tösera!” noterade vi vid besöket.

Elim i Vickersrudstorp, Tveta

DSCN1742
Elim i Vickersrudstorp. Foto: Carl-Johan Ivarsson 2016

Ett missionshus som sett sina bästa dagar är Elim i Vickersrudstorp, Tveta. Elim byggdes 1927. Det användes för sitt ändamål i nästan 70 år av Tveta missionsförsamling, bildad 1880. Vid vår inventering 1999 noterade vi följande om huset:

Rödmålad träbyggnad med vita knutar, har plåttak. Storlek 14×7,5 meter. Entré på gaveln, med dubbeldörrar. Sex smårutiga fönster. Har torpargrund, murad och putsad sockel. Kaffekök och lilla salen i ett. Branddamm ca 20 meter öster om missionshuset. Sålt 1997 till bröderna Lund. Beläget ca 150 meter från gårdarna i Vickersrudstorp.