I spåren av en väckelserörelse

Sven Forslund och Fredrik August Boltzius, Grava Norra Missionsförening och Församlingskretsen i Ängebäck

av Elisabeth Björkman

Grava Norra Missionsförening

I spåren av en omfattande väckelserörelse under andra hälften av 1800-talet bildades 1860 Grafva och Nedre Ulleruds Missionsförening

1865 beslöts att föreningarna skulle delas åt och verka i var sina socknar.

I Grafva lades verksamhet i norra och södra delen samman till en gemensam verksamhet. 1877 indelades den i fem kretsar (fjärde perioden 1870-1877) Forshaga, Engebäck, Skåne, Skåre och Wensberg. I styrelsen ingick kassör och predikant Sven Forslund

1889 delades föreningar upp  i Grafva Norra Missionsförening (Forshaga, Engebäck, och Skåne kretsar) och Grafva Södra missionsförening (Skåre och Wensbergs kretsar)

 Församlingskretsen i Ängebäck

Sven Forslund. Foto ur Grafva Norra  Missionsförenings Femtioårsberättelse 1860-1910
Ur Grava norra missionsförenings 50-årsskrift 1860-1910.

Sven Forslund eller S. Forslund som hans namn antecknades.Församlingsföreståndare, predikant, lärare och soldat.

Fyra kretsar (från femte perioden 1889)

Norra Grafvas Missionsförening indelades  i fyra kretsar, Ängebäck och Grafva gård, Rud, Botorp samt Lyckan och Rudsheden.

Styrelsen bestod av församlingsföreståndare i Ängebäckskretsen S. Forslund, ordf. Johan Larsson, sekr.,  kassör Gustav Svensson

Forslund innehade periodvis ett flertal styrelseposter

Söndagskola och bibelskola

  1. Forslund verkade som predikant och lärare i söndagsskolan

1883 bildades en bibelskola med bl.a. S. Forslund som lärare

Predikant

Han brukade resa runt i Sverige och Norge och predika tillsammans med Fredrik August Boltzius (1836-1910) känd predikant och helbrägdagörare (även verksam i Grafva Missionsförening). Då fick sonen Petrus ta fram häst och “trilla” för att skjutsa till stationen i Skåre, varifrån transporten fortsatte med tåg.

Han var en ivrig kaffedrickare när han gjorde besök.

 

Ängebäcks missionshus 1877 fick Gustav vid Snörom uppdraget att finna en plats där ett bönhus kunde byggas.

1877 påbörjades bygget av det första riktiga missionshuset inom verksamhetsområdet. Huset uppfördes i Ängebäck och var efter förhållandena stort, närmare bestämt 60 x 44 fot.

Ängebäcks missionshus. Foto OkändHuset blev klart och invigdes 1879

Efter den definitiva delningen i två församlingar 1923 blev emellertid huset för stort för sitt ändamål. Då byggdes det om genom att helt enkelt kapas av till lämplig storlek. Byggnaden är numera privatbostad.

 

Soldat

1869-1882 Sven Olsson Forslund benämndes Sven Forsberg, soldat, rote no 68, Forsnäs, vice korpral fr.o.m. generalmönsterrulla 1881 (det var vanligt att soldater ärvde företrädarens namn).

1882-1886/88: Sven Forslund, vice korpral, rote no 69, Öjenäs (transporterade från rote no 68, Forsnäs, 1983). Familjen bodde i Botorp.

Familj

Sven Forslund föddes 1846 i Södra Skived i Grava

Han gifte sig med Anna Lovisa Johannesdotter 1869. Anna Lovisa föddes 1844 i Solberg. De fick åtta barn, Johan, Kristin, Albertina, Maria, Petrus, Elin, David och Anna. Petrus gifte sig med Johanna Magnusdotter och de fick tre döttrar (Vera, Elsa och Hildur). Hildur gifte med Oskar Björkman. De fick sonen Evald.

Familjen flyttade 1888 till Brotorp (Sven står som arrendator). 1890 flyttade familjen till Sanna där de köpte en gård (Sven står som hemmansägare)

1919 flyttade Sven och Anna Lovisa till Älvkullen i Karlstad.

Anna Lovisa dog 1932 och Sven 1933

Forslund gravsten, Foto. Marie Ericsson Larsson
Familjen Forslunds familjegrav. Foto: Marie Ericsson Larsson

Källförteckning:

Grafva Norra  Missionsförenings Femtioårsberättelse 1860-1910, Värmlands Boktryckeri, Kristinehamn, 1910

Lars-Eric (red.), Skårekyrkan 150 år: en salig blandning, Votum, Karlstad, 2010

Skårekyrkans hemsida

Grava fs och Karlstads stf: Födelseböcker, husförhörslängder och vigselböcker samt in- och utflyttningsböcker

Genrealmönstringsrullor Värmlands regemente, Kils kompani

Folkräkningen 1890 Grava församling

 Grava i Ord och Bild nr 2

Hildur Björkman (barnbarn), dokument och intervju

Utdrag ur  Dagbladet 9 november 1889, Kristiania. Behandlar deras besök i Kristiania