Fjellstedtsmötet 1993

Efter det förra inlägget dröjde det inte länge förrän Säffle-Tidningens förre chefredaktör Sven-Erik Dahlström hörde av sig och sände mig några fina bilder från Fjellstedtsmötet den 18 juli 1993, då han var tidningens utsände reporter.

”Jag minns det mycket väl, bland annat för att min tidigare svensklärare på gymnasiet, Folke Bäckström, medverkade”, skriver Sven-Erik. Även jag var med vid detta möte, även om jag inte syns på Sven-Eriks bilder. Vid den här tiden var alla bilder i ST svartvita, men de blev väldigt bra ändå. Medverkade gjorde förutom Folke Bäckström också systrarna Barbro Grunnan och Sonja Nyström med sång och musik.

Predikade denna gång gjorde Lennart Håkansson (1930-2003), pastor i Säffle missionsförsamling mellan 1989 och 1995. Håkansson (som i Säffle ofta omtalades enbart med efternamn) var också en mycket god dragspelare och spelar också med Barbro Grunnan till den sång som sjungits på varje Fjellstedtsmöte: ”Var jag går i skogar, berg och dalar”.

I bilden av publiken kan ni notera en rad kända ansikten från bygden, som nu alla gått ur tiden: Rune Nilsson i Kvarnbråten, Waldemar Johansson på Bäck i By, Rune Nyström, Ruth Ågren, Karl Lans i Rud (Tveta), Alfhild Bäcklund, Edla Hansson, Gunnar och Elin Johansson i Sandbråten, Bunäs (Kila) och ännu fler.

Fjellstedtsmötet på gränsen mellan Kila och Tveta

Fredag den 16 juli 1965 kunde man i Säffle-Tidningen läsa följande annons

KILA – TVETA

Sommarfest

Anordnas första gången söndag kl. 15.00 vid predikstolen söder om RÖRKÄRR, där Peter Fjellstedt som vallpojke predikade.

Tal av Folke Sjöman

Ragnar Larsson och Folke Bäckström medverkar.

Musik av violinisten Eugen Björkén, Stockholm.

Sång. Servering. Kollekt.

OBS! Markerad skogsstig fram till stenen från bilväg i Rörkärr, Kila.

Vid olämpligt väder hålles festen i Betania, St. Backa

 

Fjellstedtsmötet
En bild från slutet av 1970-talet. Bland sångare och musikanter igenkänns t. ex. Margareta och Lennart Lisshult samt Anna Albertsson.

Det var ingen självklarhet, att folket i Kila och Tveta skulle vallfärda till den stora stenen på gränsen mellan socknarna. Det anordnades sommarmöten samtidigt i såväl Klöversten (Tveta) som Torstensbyn (Kila). Tidpunkten var dock med detta fastlagd: ”Tredje söndagen i juli klockan tre”, lätt att komma ihåg och aldrig brutet.

I måndagens (19/7 1965) Säffle-Tidning – vid den här tiden utkom det lokala bladet på måndagar, onsdagar och fredagar – så kunde man läsa som nyhet på ”vänsterkryss”, alltså tidningens viktigaste nyhet till vänster högst upp på förstasidan: ”Minnet av Peter Fjellstedt firades vid ”Predikstolen””. Skribenten, som troligen var Gösta Rydberg från Knöstad, Kila, skriver följande: ”Det blev en mycket ovanlig högtid mitt i djupa skogen. Och folk hade tydligen på känn att det bjöds något särskilt ty åhörare strömmande till i en mängd som arrangörerna aldrig vågat räkna med. Detta inte minst med tanke på att man hade konkurrens om publiken från flera möten i närheten. Över 200 människor hade bilat och mopedat så långt det gick och sen gått resten på skogsvägar och stigar, för att i det strålande sommarvädret samlas på den öppna platsen framför den stora stenen, som verkligen gör skäl för sitt namn”.

Platsen hade då nyligen blivit återupptäckt, och Folke Sjöman, född i Rud, och folkskollärare på flera platser, men med hjärtat i Kilabygden och en idog hembygdsforskare, var rätt person att berätta om Peter Fjellstedt som ung pojke från Sillerud tog tjänst hos ”Biskopen i Rörkärr” som vallpojke och predikade för djuren från den stora stenen. Detta första år handlade det mesta om Peter Fjellstedt och hans liv och minnet av Fjellstedt har återkommit vid varje möte i en eller annan form.

Rydberg fortsätter, i sin vanligen entusiastiska stil: ”Ty efter succén vid detta första sommarmöte på platsen har man svårt att tänka sig att inte arrangörerna försöker göra det hela årligen återkommande”.

Så blev det också och mötet 1965 blev det första av nu 53 möten. Tre gånger har mötet fått hållas inomhus i Betania: 1980, 1996 och 2017. Fram till mitten av 1990-talet så var det varje år (med något undantag) ett bildreportage i Säffle-Tidningen, länge av märket Gösta Rydberg. Nedanstående lista på medverkande har sammanställts med annonser och reportage som grund. Notera att formuleringarna kring namn kan vara lånade från tidningens formuleringar.

1976 fick den stora stenen en permanent kallmurad predikstol. Fram till slutet av 1990-talet så ordnades kaffeservering men numera får deltagarna ta med sig egen fikakorg. Som predikanter, talare och sångmedverkande har en lång rad personer deltagit, både personer kända från riksplanet men också kända i närområdet. Folke Bäckström har deltagit i alla möten utom ett, de flesta gångerna som gudstjänstledare. Numera har den rollen axlats av sönerna Daniel och Markus. EFS i Stora Backa är numera ensamma kvar som arrangörer, sedan EFS i Rud upplösts.

Violinisten Eugen Björkén medverkade vid alla möten fram till åtminstone 1978. Han var född 5 november 1893 och avled 30 januari 1981.

Medverkande vid Fjellstedtsmötet 1965-2017

1965

Folke Sjöman, Ragnar Larsson, Folke Bäckström, Eugén Björkén

1966

Johan Gustafsson, Gösta Söderberg, de unga blåsarna från Sandbol

1967

Gösta Bogren, Lars-Göran Skogsén, Eugén Björkén, systrarna Rudqvist

1968

Lennart Strandlund, Olof Lindkvist

1969

Arthur Erikson, Jarl Eltenius, Lennart Lisshult och sångarna

1970

Kjell Karlsson, Rickard Andila, sångarna

1971

Ester och Gustaf Nylander, Rickard Andila, Anneli Magnusson, Karin och Maria Olsson

1972

Astrid Rasmusson, Jarl Eltenius, Bolstadskvartetten, Karin och Maria  Olsson

1973

Ivar Johansson, Erik Gartfelt, Exodus och Säfflesångarna. Karin och Maria Olsson, Mona Stevensson och Monica Weng

1974

Arvid Mogren, Rickard Andila, Margareta Lisshult och sångarna

1975

Lennart Rydsmark, Rickard Andila, Margareta Lisshult och sångarna

1976

Berthil Paulson, Hardy Blixt, Margareta Lisshult och sångarna.

1977

Olof Kallin, Margareta Lisshult och sångarna

1978

Gunnar och Margareta Lindskog med barnen Catarina, Magdalena, Thomas, Mattias och Elisabet.

1979

Ebbe Quist, Margareta Lisshult och sångarna

1980

Olof Kallin, Rickard Andila, Allianssångarna. Inomhus i Betania!

1981

Erik Ekermann, Bertil Rudh, Ferdinand Eriksson, Allianssångarna, Ingegerd Strömberg och Åke Svensson

1982

Arvid Mogren, Gösta Törnqvist, Allianssångarna.

1983

Lisa Andersson, Kathy och Inge Johannesson, Ingegerd Strömberg och Åke Svensson.

1984                    Lars-Göran Skogsén, Åke Svensson och Ingegerd Strömberg

1985

Sigvard Strömberg, Rickard Andila, Ingegerd Strömberg och Åke Svensson

1986

Herman Jonsson, Kila pensionärskör, Barnkör ledd av Eyglo Bäckström och Inga-Britt Johnsen

1987

Bo Johnsson, Bertil Rudh, Ingegerd Strömberg och Åke Svensson

1988

Eric och Barbro Högeryd, Linda Takman, Pia och Sandra Johansson

1989

Olof Kallin, Lisa Andersson, Stefan Hidénius, Glenn Antonsson

1990

Carin Sahlén Andersson, Glenn Antonsson, Rickard Andila

1991

Arvid Mogren, Karl-Erik Tellebo

1992

Henry Heder, Sunnebröderna

1993

Lennart Håkansson, Barbro Grunnan, Sonja Nyström

1994

Ivar Johansson, Göran och Yvonne Skoog samt Sara, Hanna, Noomi och Joel Skoog.

1995

Olof Kallin, Börje och Karin Danielsson (inomhus i Betania)

1996

Erland Johansson, Kurt och Henry Andersson

1997

Henning Nilsson, Lars och Louise Hellgren

1998

Tomas Seidal, Släktbandet

1999

Therese Lindh, Blandade Röster

2000

Therese Lindh, ungdomar

2001

Gösta Törnqvist, kretssångarna

2002

Lisa Andersson, Rodhe Andersson, Anna Haglund

2003

Henrik Olsson

2004

Lars-Göran Skogsén, flickorna Bäckström

2005

Ulf Ekängen, Emelie och Veronika Bäckström

2006

Sven Toremark, Malin Stenson, Veronika Bäckström

2007

Willem Hessel, Gösta Törnqvist, Karin Andersson, Monika Eriksson

2008

Jan Piscator, Kila kyrkokör

2009

Peter Landälv, Karin Andersson, Veronika Bäckström

2010

Lennart Staaf, Karin Andersson, sångare

2011

Erik Johansson, Erland Hagegård, Karin Andersson

2012

Gösta Törnqvist, sångare

2013

Emanuel Georgsson

2014

Mikael Landgren, Veronika Bäckström, Magnus Liljeqvist

2015

Gösta Törnqvist, Henrik Olsson

2016

Stig Axelsson, Anna Mårtensson Haglund, Rodhe och Evelina Andersson

2017

Elin Lycklund, Marie, Emelie och Julia Bäckström (inomhus i Betania).

2018

Elias Tranefeldt, Veronika Bäckström, Carina Göthberg (vid Kvarnbråten).