”Missionspastorer stiftets räddning”

Vi har i ett tidigare inlägg tagit upp den debatt som uppstod i tidningen Sändaren 1993 angående relationen mellan Svenska Kyrkan och Svenska Missionsförbundet. Framför allt var Karlstads biskop Bengt Wadensjö involverad i debatten.

26 år har gått. Nu heter Karlstads biskop Sören Dalevi. Kyrkans Tidning och Sändaren har ett intimt samarbete och artikeln om missionspastorerna som blev präster och biskopen med missionsförbundiska rötter kan läsas här. Bilden ovan är från artikeln, fotograferad av Marcus Gustafsson.