Rätt om missionshusen i Norra Treskog

Eftersom det finns de som tror att allt som står på nätet är sant, och att den som händelsevis skulle vilja veta något om missionshusen i norra delen av hemmanet Treskog i Gunnarskog med hjälp av Google får sin enda vägledning i ett tidigare inlägg på denna blogg, så är det på sin plats att förtydliga och rätta några uppgifter i detta inlägg.

Efter vägen mellan Fredros och Mitandersfors, nummer 869 enligt nuvarande numrering, ligger inte mindre än tre missionshus på ett litet område, kring den bebyggelse som kallas för Abborrsjön efter den närbelägna sjön men är en del av det mycket stora hemmanet Treskog. De flesta förknippar nog begreppet Treskog eller ”Treske” på bygdens mål med bebyggelsen kring sjön Treens södra del, där också Södra Treskogs missionshus en gång låg.

Men Treskog omfattar också Fredros, Abborrsjön och andra boplatser inom ett område som omfattar åtskilliga kvadratkilometer.

20190531_120852

Abborrsjöns missionshus, beläget vid Abborrsjöns lilla bybildning där det för inte så länge sedan också fanns skola och två butiker, är i gott skick även om det rostiga taket och de trasiga stuprännorna oroar för husets framtid. Det tillhörde Gunnarskogs evangelisk lutherska missionsförening, tillhörigt EFS och ibland kallade ”Lutherianane”.

20190531_121431

Det gula huset, lite längre norrut efter vägen, är missionsförsamlingens Norra Treskogs missionshus. Numera är det sommarbostad för en tysk familj som prytt det med fotbollsklubben Borussia Dortmunds klubbmärke.

20190531_124218

Det nordligaste missionshuset är pingstvännernas Betaniakapell vid Skårestorpet, när man passerat förbi vägen till Tinnhöjden.

Alla dessa tre är byggda kring perioden 1910-1930 och var i bruk fram till 1970-talet. Det är skogen som givit arbetstillfällen i denna bygd, och när avfolkningen slog till så var det svårt att bedriva verksamheten här uppe.

Bilar gör nu att vägen till södra och mellersta delen av Gunnarskogs socken och verksamheten både inom lutherska missionsföreningen, missionsförsamlingen och Betaniaförsamlingen kom att koncentreras vid denna tid. Vi får försöka återkomma med exakta avslutningsår.

Lena Höglund var eminent ciceron en underbar majdag i sina barndomstrakter.