Taborkapellet i Mo, Nysund

Nysunds metodistförsamling började sin verksamhet i Åtorp år 1867. Sockenboken Nysunds socken – minnesskrift, utgiven första gången 1938, berättar vidare: Initiativtagare voro handlanden Carl Öhrn och hans maka. Efter besök på metodisternas möten på den s.k. smedsalen i Örebro, kallade Öhrn metodistpredikanten N. J. Nilsson att predika i Åtorp. Möteslokalen var då makarna Öhrns hem. Efter Nilsson anställdes J. Th. Kjellstrand som predikant. Denne hade mycken framgång och rönte kanske just därför mycken motgång. Det berättas att han fick böta 100 kr för att han mot de makthavandes förbud predikade i församlingen, vilken summa och mera hopsamlades inom metodistförsamlingarna i landet.

Midsommardagen 1871 invigdes Taborkapellet i Mo, det första metodistkapellet i Värmland. Idag står det kvar i stort sett i samma skick som det hade under byggnadstiden. Metodistförsamlingen i Åtorp gick tillsammans med den i Svartå i januari 2013 ihop med missionsförsamlingen i Nysund-Rudskoga och bildade Brokyrkans församling.

Bilder från Granmons missionshus

Om missionshusen i Glava socken finns det läsning både här och här

Lena Molin hittade till vår blogg och kan bidra med två foton från Granmons missionshus. Båda fotona fick hon låna från grannen Ester Creutzer på 1980-talet.

IMG_4007

Den ena är när huset är nybyggt 1899 och det lär vara skräddarfamiljen som skänkte marken som står uppradade framför huset.

IMG_4009

Det andra föreställer kyrkkaffe i gröngräset 1920. Det är Ester Creutzer som serverar.

Granmons missionshus köptes av Lenas mamma som sommarbostad i februari 1969, så det har nu varit i familjens ägo i mer än 50 år.