Nolby missionshus i Södra Råda

Södra Råda 01

Nolby missionshus i Södra Råda fotograferades av Gilbert Svenson 1958. Så här skrev han i sin rapport:

Nolby missionshus är uppfört av timmer på stenfot med rödfärgad ribblockspanel, vita hörnbräder över de avsågade knutarna och vita fönsteromfattningar samt öppen vitmålad förstukvist. Taket av tegel. Sedvanlig inredning med stor sal och vitmålade pärlspåntväggar och tredelat kök samt kök och liten sal (låst vid besöket).

Det missionshus i socknen som längst var i bruk för sitt ursprungliga ändamål är det i Hjälmkärr. Det står kvar än idag och kallas för Södra Råda kulturhus.