Lungsunds missionshus

Missionshuset i Lungsund är ett av de allra äldsta i Värmland. Bygget startade 1863 och 1864 kunde missionshuset tas i bruk för sitt ändamål, kort tid efter Marieberg i Ölme som är äldst i Värmland. Det innehöll från början en enda stor sal, men 1907 uppfördes en anslutande vinkelbyggnad ut mot vägen, med en liten sal som var ansluten genom skjutväggar.

Gilbert Svenson besökte Lungsund 1958 och fotograferade. Notera särskilt fotot av kaminen!

En större ombyggnad ägde rum 1988-89. Vid invigningen den 13 augusti 1989 så fick byggnaden officiellt benämnden ”Missionskyrka”.

Missionsföreningen grundades 1858, men första protokollet var skrivet den 6 maj 1866. Det gjorde att missionsförsamlingen (som det hette från 1925) firade sitt 125-årsjubileum 1991, och då gav ut en minnesskrift, varifrån jag hämtat en stor del av informationen till denna artikel.

Missionsförsamlingen i Lungsund blev på 2000-talet en del av Broängskyrkans församling i Kristinehamn. Den sista gudstjänsten i Lungsunds missionshus-missionskyrka ägde rum söndagen den 11 juni 2017. Det var en mycket välbesökt gudstjänst som leddes av Gunnar Palmgren och med sång av Börje Karlsson och Arvid Lundtoft och predikan av Bengt Källberg. Noteras kan att både Arvid Lundtoft och Bengt Källberg tidigare varit pastorer i församlingen.

Vikens missionshus i Bjurtjärn

Vikens missionshus i Bjurtjärn byggdes 1909 och besöktes av Värmlands museum 1957 eller 1958 – exakt notering saknas men fotografen är troligast Gilbert Svenson eller Gösta von Schoultz.

Bjurtjärn tillhör egentligen Karlskoga härad, och hörde fram till 1951 till Örebro län.

Så här dokumenteras missionshuset i skrift: Stora salen i husets norra del har tredelat tak av pärlspånt, upptill pappklädda väggar målade i blågrön färg, bruna lister och bröstpanel av pärlspånt i brunbeige färg, brädgolv med röda gångmattor av kokos. Podiet med talarstol och räcke med svarvade stolpar är vitmålat. Salen har sex par fönster med dekorativ rutindelning och två dubbla och lägre på fondväggen i norr. Fondmålning i olja på duk i ram, föreställande törnekrönt kors med stad i bakgrunden, målad av Erik Råde 1909 (folkskollärare i Alkvettern). 22 ursprungligen fernissade bänkar. Uppvärmning: äldre järnkamin, Husqvarna. På södra kortväggen dörrar till köket. Mellan dörrarna och kaminen nu igensatta stora luckor med cirkelrunda slagbord, uppslagbara och vridbara, som användes vid kaffeservering i salen. Den ena av dessa luckor har  i köket senare byggts för med diskbänk och porslinsskåp av pärlspånt. Köket, helt inklätt med pärlspånt, har vitt tak, gröna väggar och brunbeige panel samt skåp i brungult. Vaktmästarbostad över köket består av två små rum, det ena försett med köksspis. I sydöstra hörnet förstuga med ingångar till stora salen, köket och med trappa till vaktmästarbostaden.

Missionshuset står kvar men är inte längre i bruk för sitt ändamål. Avslutningsgudstjänst hölls den 9 september 2012 med distriktsföreståndare Roland Brage och pastor Anna Lena Evehäll från Broängskyrkan i Kristinehamn.