Tabernaklet i Karlstad

Om den här kyrkan, känd under flera olika namn, finns en utmärkt artikel på Wikipedia. Vi kan citera densamma:

Baptistförsamlingen bildades 1 juni 1878. 1906 förvärvade man tomten vid Eneströmsgatan med målet att uppföra en större och mer ändamålsenlig kyrka. Församlingen gav, efter många års insamlande, stadsarkitekten Carl Crispin uppdraget att rita den nya kyrkan. 1925 invigdes den nya kyrkan, som då Tabernaklet, utformad i en venetiansk och orientaliskt inspirerad klassicism. I bottenvåningen fanns affärslokaler som kunde hyras ut. Kyrkan byggdes till på 1960-talet och fick senare ändrat namn till Baptistkyrkan. I och med att Karlstads baptistförsamling och Karlstads missionsförsamling gick samman i Tingvallakyrkan våren 2013 koncentrerades verksamheten till Tingvallakyrkan. Sista gudstjänsten Equmeniakyrkans regi i Baptistkyrkan hölls den 4 maj 2014.

Kyrkan såldes 27 juni 2014 till Vår Fru av Rosenkransens katolska församling och anpassades under hösten 2014 för att bli Karlstads nya katolska kyrka. Invigningen av den som katolsk kyrka ägde rum 29 november 2014.

Tabernaklet var den flyttbara helgedomen som den judiska förbundsarken förvarades i under ökenvandringens tid enligt 2 Mos. Som kyrknamn förekommer det inom baptistsamfundet i både Stockholm och Göteborg, det senare är fortfarande i bruk för sin verksamhet, men också i USA. Mest känt är Tabernaklet i Salt Lake City som dock inte är ett gudstjänstrum utan ett auditorium tillhörande Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (Mormonerna).

Så här skriver i Gösta von Schoultz i rapporten till ovanstående bilder:

Tabernaklet är uppfört av putsad sten 1924-25. Byggnadens bottenvåning inrymmer butikslokaler och källare och själva kyrkan är belägen i andra och tredje våningarna. Stora salen ligger i byggnadens mittkropp och omges på båda långsidorna av gallerier i båda våningarna med höga dörrar dels till salen, dels till läktarna i norr och söder. Stora salen är ett kvadratiskt rum, som på alla fyra sidorna omges av läktare, varav den på den i väster ovan talarstolen orgeln är placerad. Talarstol på högt podium över dopgraven. Framför denna ett brunpolerat stort offerbord i 20-talsstil. Salen är målad i övervägande gulbeige färg med lister i blågrått. Kolonner och kolonnetter är målade i en stenimiterande färg av bruna toner på grått och bänkarna i ljusbrunt. Biutrymmen: liten sal med kök och vaktmästarebostad om rum och kök.